Tractament dels Galindons o "Juanetes"

Per què m'he d'operar els galindons o juanetes?

Els galindons o HAV, no són només una alteració estètica que produeix un bony al costat del peu. Si no que es tracta d'una alteració funcional, és a dir, hi ha una articulació (la del primer dit) que amb el temps s'ha anat desviant.

Aquesta desviació provoca problemes a diferents nivells: a la mateixa articulació produïnt una artrosis i una disminució del moviment del dit gros, i a la resta del peu aquesta disfunció del primer dit provoca sobrecàrregues d'altres estructures apareguent: durícies a la planta del peu, dits desviats en martell o en garra, dolor als turmells, alteracions als genolls i a l'esquena.

Només una correcta realineació de l'articulació podrà recuperar aquestes alteracions i evitar-ne més a la llarga.

Per això no només s'ha d'eliminar el bony lateral (que en molts casos és el que es fa en una mala cirurgia dels galindons, és en l'únic en el que s'incideix), si no fer una cirurgia per recuperar l'alineació i la movilitat de l'articulació.

Cal esperar fins que els juanetes fan molt de mal per operar el galindó?

No, és totalment contraindicat ja que les alteracions que provoquen el fet de tenir un juanete, a la llarga augmenten i van a pitjor, l'articulació es desgasta i es torna artròsica i la resta d'estructures del peu també se'n resenten cada vegada més. Per això és correcte realinear l'articulació com més aviat millor.

El fet d'esperar a que "ja no es pugui més" pot respondre a una manca d'expectatives de bons resultats per part de qui fa la cirurgia.

La cirurgia del galindó és dolorosa?

No. Una bona cirurgia curosa accedint sense danyar els teixits interns, amb un bon tractament personalitzat antiinflamatori i analgèsic postquirúrgic, fan que la nostra experiència sigui que els pacients no es queixin pràcticament de dolor, i que si apareix sigui només durant les primeres 24h i es pugui controlar amb un bon analgèsic.

La recuperació de la cirurgia del galindó és llarga?

La recuperació de la cirurgia del juanete requereix d'aproximadament unes 3 setmanes de repòs relatiu. Això no vol dir ni quedar ingressat ni haver-se d'estar tot el dia al llit.

Es pot caminar des del primer moment però cal anar amb cautela de no carregar la zona operada durant uns dies.

D'altra banda, no hi ha cap tècnica quirúrgica que redueixi el temps de recuperació d'una bona realineació del juanete, les 3 setmanes són pràcticament segur necessàries. Si en una setmana ja es dona l'alta vol dir que o no s'ha fet una bona realineació i només s'ha incidit estèticament o bé hi ha el perill de que els resultats esperats donin problemes.

He de portar plantilles després de la cirurgia del galindó?

La cirurgia del galindó només incideix en la articulació del dit i la coloca al seu lloc. Si hi ha algun problema de base a nivell de turmell, planta del peu, dits... que requerís previament o es detecti que requereix el portar plantilles se li recomanarà al pacient.

Les plantilles no substitueixen en cap cas la cirurgia del juanete ni a l'inversa.

La cirurgia laser o percutànea és millor per a operar un galindó?

No és millor ni pitjor. Des del nostre punt de vista el més important és garantitzar uns graus concrets de correcció, i per això, cal valorar en cada cas la millor forma d'aconseguir-ho.

En el nostre centre tenim professionals especializats en tots dos tipus de cirurgia i valorem cada pacient per indicar-li la millor.

La mal anomenada cirurgia laser (el laser no intervé en cap moment en aquestes intervencions), és un tipus de cirurgia percutània, o sigui, a través de la pell, amb la que es fan una sèrie de talls als ossos, mitjançant freses metàliques que desbasten l'òs i el tallen. Es fa sense gairebé obertura a la pell i per tant el camp quirúrgic no està a la vista. No permet fixar els ossos.

La cirurgia oberta permet en els casos que sigui necessari:

  • Un camp de visió ampli i net amb el que podem veure directament les zones que precisen modificació
  • La cirurgia oberta ens permet utilitzar un aparatatge de microcirurgia molt precís que ens guia a l'hora de manipular els òssos de l'articulació, modificar els graus que havíem previst i deixar-los al seu lloc.
  • A més a més podem deixar fixades, mitjançant grapes, plaques o cargols, les precises modificacions que fem als òssos.

Hem de destacar que no és cert, (i els estudis publicats ho demostren) que la cirurgia percutània provoqui menys inflamació, menys dolor i menys temps de recuperació que la cirurgia oberta, per tant, aquestes no haurien de ser raons a l'hora de triar una opció o l'altra.

Quin calçat podré utilitzar després de la cirurgia del galindó?

Normalment durant les primeres 3 setmanes s'utilitza un calçat postquirúrgic que li proporcionem nosaltres, per tal que pugui caminar de la millor forma possible sense alterar cap element de la cirurgia. Després es comença per un calçat ample, normalment esportiu, i a la 4a setmana ja es pot calçar normal.

La cirurgia del galindó serà definitiva per tota la vida?

Sí. Amb el nostre tipus de cirurgia la correcció és definitiva tot i que cal estudiar i preveure altres alteracions que acompanyin a la desviació del juanete per tal de tractar- les i previndre-les.

Puc operar-me el galindó si tinc mala circulació a les cames?

La mala circulació a les cames no impedeix poder-se operar dels juanetes tot i que en el cas de presentar-se, a la nostra clínica fem sistemàticament un control amb l'especialista de medicina vascular, i prenem les mesures intraquiúrgiques necessàries així com les indicacions per després de la cirurgia: medicació, exercicis... per tal de disminuïrr al màxim els possibles riscos.

Fins a quina edat es pot operar un galindó?

No hi ha límits d'edat si la cirurgia està ben indicada i l'estat general del pacient no presenta alteracions incompatibles amb aquest tipus de cirurgia.

He d'agafar la baixa laboral?

Si.Una bona cirurgia del juanete requereix d'una inactivitat laboral. Depenent del tipus de feina es podrà reiniciar més o menys aviat

Quan podré conduïr després de la cirurgia del galindó?

Normalment es pot conduïr a les 4-5 setmanes de la intervenció.

Cal posar alguna fixació com cargols, a la cirurgia del galindó?

. La correcció i alineació d'una articulació requereix d'una estabilitat important durant les primeres setmanes per tal que quedi estable per sempre, en la posició exacta que hem determinat. Per això cal que no es bellugui allò que hem corregit.

Nosaltres sempre fixem les correccions, normalment amb cargols de Titani d'alta qualitat (puresa) o bé cargols reabsorbibles que quan ha passat el temps de consolidació dels ossos desapareixen.

Podré caminar inmediatament?

. Després de la cirurgia el pacient surt caminant però amb cautela i amb un bendatge i calçat especials que li limiten alguns moviments del peu.

Hauré de fer recuperació després de la cirurgia?

. Durant el seguiment postquirúgic que realitzem a la nostra clínica, una Fisioterapeuta especialista en peu, realitza tractaments antiinflamatoris amb ultrassons i massatge, i una recuparació funcional de la movilitat del dit passiva i activa, indicant quin tipus d'exercici cal realitzar en cada moment de la recuperació.

Quin tipus de seguiment i control em faran després de la cirurgia?

A la nostra clínica el seguiment posquirúrgic té una durada de 3 mesos durant els quals s'està sempre en contacte directe amb el cirurgià. Es fa un control setmanal, on s'analitza el procés de cicatrització dels ossos i la nova conformació del peu. Això requereix de controls radiològics, fisioterpics, biomecànics i vasculars que realitzem àl nostre propi centre. A més a més el pacient té uns telèfons de contacte 24h directe amb el cirurgià.

Quin tipus d'anestèssia em posaràn?

L'anestèssia és local. Es posa a nivell de turmell i només s'adorm el peu. Per això no requereix de temps de recuperació després de la intervenció i el pacient pot marxar inmediatament cap al seu domicili.

L'anestèssia és dolorosa?

Gens, al nostre centre realitzem una sedació conscient amb la que no es percep en cap moment dolor ni malestar.

Després de la cirurgia del Galindó podré portar talons?

Si. La nostra operació de galindó pretén aconseguir el màxim de movilitat del primer dit i aquesta és una de les premises per tal de poder calçar talons sense problemes. Cal dir però que uns talons molt exagerats no són recomanables per ningú, ni per tant per una persona que s'hagi fet una operació de galindó.

Tractament galindons o juanetes

Contacta amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens sigui possible

933 840 740 Demana hora

/* Cookies */