Plantilles per a Peu Cavus

El peu cavus és una alteració estructural que fa que es pronunciï de manera exagerada l'arc plantar. És tenir molt pont.

S'observa una planta del peu amb molta volta que amb l'individu de peu, en càrrega no disminueix, roman el migpeu buit sense contacte a terra.

S'associa a una tensió i escurçament de la musculatura plantar del peu i posterior de la cama. Sol donar problemes de dits en garra, tendinitis aquilea, fascitis plantar, sobrecàrrega de bessons i fins i tot reproposició del centre de gravetat.

El peu cavus provoca tensió muscular excessiva i rigidesa de les articulacions del peu. Sol ser un peu amb gran capacitat per al salt, capacitat explosiva, però amb poc amortiment.

El peu buit s'ha d'acompanyar d'una bona plantilla, capaç d'oferir amortiment i de relaxar, sostenint, la musculatura plantar del peu. Això porta a una major elasticitat del tríceps i del tendó d'Aquiles, evitant possibles lesions.

Els nostres professionals recomanen no limitar la visió a una plantilla estàndard, sinó buscar un tractament personalitzat, individual i alhora multidisciplinar, holístic, incloent, si fos necessari treball muscular selectiu, estiraments, recol.locació postural, fisioteràpia ... en el pla de tractament.

A les nostres clíniques busquem el balanç biomecànic i per això realitzem un tractament global, basat en unes plantilles capaces de controlar l'arc o pont del peu, mitjançant un estímul extern.

Plantilles peu cavus

Considerem també important el tipus de calçat que recomanem sigui amb sistemes d'amortiment al taló per realitzar esport, especialment bàsquet.

Contacta amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens sigui possible

933 840 740 Demana hora

/* Cookies */