Dits en garra

Els dits en Garra o en martell són una deformació de les petites articulacions dels dits dels peus que els col.loquen en una posició de flexió, no es mantenen estirats. Aquesta deformació té varis estadis, des d'una lleu ddeformació flexible, a una gran deformació fixada, enquilosada que provoca dolor, incomoditat amb el calçat, duricies, callos, úlceres...

Les causes poden ser vàries i moltes vegades estar causat per mes d'una. La forma del peu, l'alçada de l'arc plantar, la forma de caminar, el tipus de calçat, les deformacions com els juanetes o galindons contribueixen moltes vegades a l'aparició de dits en garra...

El tractament és multifactorial, és a dir hem d'incidir en totes aquelles causes que l'hagin provocat. Es necessària una valoració especialitzada amb una exploració exaustiva del peu i un anàlisis de la marxa, per poder diagnosticar correctament els dits en garra.

El tractamient quirúrgic es realitza en aquells casos en que hi ha una rigidesa del dit que no pot corregir-se de forma conservadora.

Al nostre centre realitzem una cirurgia ràpida i ambulatòria, sota anestessia local del dit. Amb les tècniques més especialitzades i un aparatatge de microcirurgia del peu, tornem la forma i la funcionalitat al dit.

Dedos en garra

Contacta amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens sigui possible

933 840 740 Demana hora

/* Cookies */